Aktuellt hos Göta Hund

Ny hund för psykisk hälsa

Ny hund för psykisk hälsa

Nu har Ralf börjat sitt jobb som ”hund för psykisk hälsa” hos sin familj. Vi får redan fina rapporter om hundens positiva inverkan och ser fram emot att stötta och följa ekipaget fram till examen.

Vi är på inskolning

Vi är på inskolning

Året började med inskolning av ledarhunden Milo. Hunden skolas med största omsorg in under ca 14 dagar (fördelat på minst 2 tillfällen) i sitt nya hem. Vi är med och coachar dygnets alla vakna timmar: Föraren ska lära sig hur hunden fungerar. Hunden ska lära sig hitta till så väl arbetsplats och affär som rastplats och motionsrunda. 

Nyhetsarkiv