Vi är mycket stolta över vår avel som är inriktad på att få fram så mentalt och hälsomässigt sunda assistans- och ledarhundar som möjligt! Under första delen av 2024 har vi framförallt haft förmånen att utbilda syskonen Marco, Odin, Pepsi, Malla, Manilla och Mora till ledarhundar. På bilden ses Carin tillsammans med några av dem. Målmedvetet, noggrant och mycket selektivt avelsarbete ger resultat.