Vanliga frågor

Frågorna kring att bli fodervärd eller införskaffandet av en assistanshund är många. Bådadera uppdragen är stora beslut som kräver att man tänker igenom situationen och förbereder sig väl. Vi hoppas du finner en hel del svar på denna sidan!

Nedan har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får tillsänt oss. Har du en fråga som du inte hittar svaret på här är du givetvis hjärtligt välkommen att kontakta oss på mejl eller telefon för ytterligare information.

Vanliga frågor från de som funderar på att bli fodervärd:

Vilka raser har ni?
Vi föder upp labradorer och det är enbart hundar av den rasen som placeras ut hos fodervärdar.

Vad händer med de hundar som inte klarar utbildningen?
Hundarna som inte klarar våra lämplighetstester blir kvar hos sina fodervärdar eller säljs som privathundar.

Om vi fäster oss vid hunden, kan vi köpa loss den då?
Nej, så fungerar inte vårt upplägg. Varje hund är till låns och är ämnad att efter en tid hos fodervärden utbildas till assistanshund av vår hundskola Göta Hund. När fodervärdsuppdraget inleds undertecknas ett avtal som reglerar fodervärdens åtagande.

Har ni några valpar nu?
Vi har valpkullar flertalet gånger under året som vid 8 veckors ålder söker fodervärdar. När i tiden styrs av tikarnas löp och om de blir dräktiga. Så fort vi har en tik som är konstaterat dräktig kontaktar vi våra fodervärdsintressenter för att på allvar förbereda för fodervärdsskapet och valpens ankomst.

Har ni några unghundar?
Ibland händer det att vi har en något äldre valp eller unghund som söker ett nytt fodervärdshem. När i tiden det sker är omöjligt att säga, eftersom en omplacering oftast sker på ganska kort varsel.

När kan vi komma på besök?
Så fort vi vet att vi har valpar på väg (när tik är konstaterad dräktig), planerar vi gärna in ett besök från fodervärdsintressenterna. Under mötet pratar vi igenom upplägget ordentligt. Välkomna!

Räcker det att vi går hem på lunchen och rastar valpen/hunden, när vi är fodervärdar?
Nej! Om man går hem på lunchen för att sen på nytt lämna hunden ensam flera timmar, blir den olycklig och understimulerad. Hunden är ett flockdjur. Den mår inte bra av att lämnas ensam flera timmar varje dag. Som fodervärd behöver man ha gott om tid och ordna så att hunden inte blir ensam allt för långa stunder.

Vi är en familj som gärna vill bli fodervärdar och undrar om det är okej att våra barn på 8 och 10 år, tar ut hunden efter skolan?
Det är tyvärr ingen fungerande lösning. Att vara fodervärd åt en blivande assistanshund innebär ett stort ansvar. Hunden ska under promenaderna skyddas från faror i form av tex. hotfulla hundmöten samt tränas att på ett fint vis kunna passera så väl passerande hundar som människor eller andra distarerande ”störningar”. Att lägga ansvaret på att styra upp allt detta på ett barn är inte lämpligt. Dessutom blir en ung labrador ganska snabbt stark som attan och kommer periodvis pröva sina tonårsfasoner på sin närmsta omgivning. Inte heller det är just att ensamt utsätta ett barn för.

 

Vanliga frågor från de som funderar på att skaffa en assistanshund:

Vilka raser har ni?
Vi utbildar enbart assistanshundar av rasen labrador. Detta eftersom rasen har de egenskaper som efterfrågas av en assistanshund. Det är också den här rasen vi själva föder upp och därmed har bäst koll på.

Har ni några allergivänliga hundar?
Eftersom forskningen visat att det ligger på individbasis och inte är kopplat till en specifik ras vilken hund man tål, ser vi inget behov i att erbjuda annan ras än just labrador. Är du allergiker och vill köpa hund från oss, får vi prova oss fram bland de labradorer vi har. Vissa är mer lågallergena än andra. Vilken hund just du tål, får en personlig kontakt med hunden helt enkelt utvisa.

Har ni någon färdigutbildad hund nu?
Nej. Vi utbildar hundar på beställning, inte på spekulation. För oss är det av största vikt att först känna till kundens behov, för att där efter välja ut en lämplig hundindivid till denne.
När du som intressent har ekonomiska medel att införskaffa en assistanshund, är du välkommen att sätta upp dig på kö. Vi testar unghundar löpande under året, selekterar hårt och lägger stor vikt vid att det ska vara ”rätt hund på rätt ställe”.

Hur lång kö har ni? Hur lång tid tar det innan ni har en assistanshund till mig?
Vi har en kontrollerad kölista som inte styrs av hur länge man stått i kö, utan av vilken hund som efterfrågas/krävs. För att stå i vår kö ska en ansökan ha skickats in samt finansieringen vara klar. Där efter påbörjar vi sökandet efter en lämplig hund. Ibland går det riktigt fort, men ibland dröjer det. Det är ett gediget jobb att hitta en hund som lever upp till alla mentala och medicinska krav samt som ska matcha varje individuell kunds behov. När det tar lite längre tid, beror det oftast på att vi just då inte har så många hundar i rätt ålder att testa. Eller så har vi haft oturen att flera hundar inte hållit måttet.
När en lämplig hund är funnen av oss och bokad/godkänd av kunden påbörjas utbildningen av den. Assistanshunden tränas i 4-6 månader (gäller ej ledarhund vars utbildning är längre).

Vem betalar assistanshunden?
Det är den blivande brukaren själv som betalar. Ledarhunden är den enda assistanshund som är klassad som ett hjälpmedel och där med är kostnadsfri för brukaren. Övriga assistanshundar får brukaren själv ordna ekonomiska medel för att införskaffa.

Hur finansierar man sitt inköp? Finns det bidrag att söka?
I dagsläget finns inget givet ekonomiskt stöd att söka för inköp av en assistanshund. De flesta av våra kunder använder sig av eget kapital. Någon har lyckats genom insamling via sociala medier. Många söker fonder och lyckas få in en del av totalbeloppet på så vis.

För en examinerad och godkänd assistanshund kan man, om vissa kriterier uppfylls, få en del kostnader ersatta via Försäkringskassans merkostnadsersättning (tidigare handikappersättning/vårdbidrag).

Hos Svenska Brukshundklubben finns förslag på olika fonder att söka, klicka här!

Vad kostar en assistanshund?
Våra utbildade assistanshundar kostar idag drygt 200 000 kr, inklusive inskolning/samträning.
(Priset gäller ej ledarhund.)

Har jag rätt till en assistanshund?
Känner du ett behov och har ett läkarintyg som styrker diagnosen, är du välkommen att ansöka om att köpa assistanshund från oss.

Jag är vuxen och lider av psykisk ohälsa. Kan ni hjälpa mig med en assistanshund?
Nej tyvärr. När det gäller assistanshund för psykisk hälsa har vi valt att inrikta oss på hundar till barn. Som vuxen finns det andra företag att vända sig till. Du finner en lista över godkända assistanshundsutbildare på brukshundklubbens hemsida.

Jag har en hund som jag gärna vill utbilda till assistanshund. Kan ni hjälpa mig med det?
Nej tyvärr. Vi har i dagsläget ingen möjlighet att erbjuda den hjälpen till personer med privatägd hund.

 

Vanliga frågor om ledarhundar:

Vem har rätt till en ledarhund?
Du ska uppfylla följande kriterier: Vara minst 18 år, ha en synnedsättning som innebär att ledsyn saknas, ha behov av och kunna använda ledarhund som förflyttningshjälpmedel, ha en stabil social situation, ha förmåga att ge hunden god omsorg och goda levnadsvillkor samt vara bosatt i Sverige.

Vilka raser utbildar ni till ledarhundar?
I huvudsak labradorer. Det är den rasen vi föder upp. Labradorens ursprungliga framavlade egenskaper passar synnerligen väl för uppdraget som ledarhund eller annan typ av assistanshund. En överväldigande majoritet av alla assistanshundar världen över är av just denna ras.

Hur lång är utbildningen?
En ledarhund i Sverige måste ha en minst 6 månader lång utbildning. Vanligtvis är den något längre, runt 8 månader.

Hur rastas och motioneras ledarhunden?
Ledarhundens rastas och motioneras av sin förare, alltså den person som berättigats hunden som hjälpmedel. Det ingår i hundförarens uppdrag att sköta ledarhunden på bästa sätt, vilket innefattar just rastning, motion och möjlighet för hunden till rekreation. Föraren undertecknar till och med ett avtal på att detta kommer att genomföras. Att ge tid för ovan nämnda är en förutsättning för att hunden ska utföra ett så bra jobb som möjligt i ledarhundsselen. Vid rastning selas hunden av och förses istället med en så kallad rastklocka. Klockan är ett tecken för hunden att det är dags för ”hopp och lek”. Ledarhunden rastas alltså som vilken hund som helst; lös eller i koppel om omständigheterna kräver det. Undertiden rör sig hundföraren framåt ”för egen maskin”, som vem som helst av oss under en hundpromenad. Det enda som skiljer sig åt från en promenad med en vanlig sällskapshund är att personen som håller i snöret inte ser. Prova själv! Det är inte så omöjligt som det låter. 😉

När är ledarhunden ledig?
Så fort ledarhundsselen åker av är hunden ledig. Att ledarhundsselen är av är faktiskt vanligare än att den är på! Ta till exempel all tid hemma eller på arbetsplatsen. Då är selen givetvis av och ledarhunden är som vilken huden som helst, om än aningens mer väldresserad. Ledarhundens huvudsakliga uppgift är att utomhus och på offentliga platser ledsaga en person med nedsatt syn från punk a till punkt b på ett så säkert sätt som möjligt. Det är under den transporten hunden är i arbete. Övrigt tid är den ledig.

Ser ledarhunden skillnad på rött och grönt ljus vid övergångställe?
Nej, det gör den inte! Ledarhunden vet inte när det är läge att gå över en väg, utan det ansvaret ligger helt på ledarhundsföraren. Det är hen som lyssnar och känner av situationen för att när det verkar lämpligt starta hunden med kommandot ”före”. Många gånger sträcker föraren i denna startsituation även ut sin vita käpp för att visa för omgivningen att det är en person med synnedsättning som är på väg över gatan ihop med sin ledarhund.

Är det inte lite synd om ledarhundar?
Nej! Det är bara hundar som visar sig arbetsvilliga och sugna på den här typen av uppdrag som utbildas! Innan hundarna påbörjar sin utbildning lämplighetstestas de. Visar de då ett större intresse för någon annan slags träning så som t.ex. sökarbete, eller att de hellre vill ”softa” och bara vara en väldigt trevlig sällskapshund, så accepterar vi det. Att tvinga en hund in i en träning den inte vill fungerar mindre bra och det upplägget håller inte i längden.

Föraren som tar emot ledarhunden som ett hjälpmedel får en bra utbildning samt skriver på ett kontrakt med krav på hur hunden ska skötas på bästa sätt. Avtalet omfattar bl.a. rutiner för daglig skötsel och rastning, att på ett balanserat sätt nyttja hunden till det den är tränad och att hålla hunden i god fysisk form. Efterlevs inte kraven har ledarhundens ägare (Synskadades riksförbund) rätt att ta hunden därifrån. En ledarhund har fri veterinärvård hela livet.

Går ledarhundar i pension?
Ja, ledarhundar i Sverige går i pension vid senast 11 års ålder. En pensionerad ledarhund kan t.ex. bli kvar i ledarhundsförarens familj, få bo hos en nära vän eller släkting som hunden känner väl eller få möjligheten att åter flytta till sin fodervärdsfamilj.

Vad händer med de hundar som inte klarar utbildningen?
Urvalet av vilka hundar som anses lämpliga att tränas till ledarhundar eller andra slags assistanshundar sker INNAN hunden utbildas. Vi utbildar alltså inte hundar på spekulation. Därför har vi inga ”nästan färdigtränade” hundar att sälja. Däremot säljs de hundar som inte kvalar in till utbildningen. I första hand erbjuds de till fodervärdsfamiljen. Har inte fodervärden möjlighet att ta emot hunden, säljs den som sällskapshund till privatpersoner.

Är du intresserad av att köpa en omplaceringshund från oss? Kontakta oss på: info@gotahund.se