Vi har två nya assistanshundar med två olika inriktningar:
• Nyligen examinerades Nessie och är nu en fullfjädrad servicehund.
• Samtidigt kvalade Maya in till sin utbildning till hund för psykisk hälsa.