Nu har Ralf börjat sitt jobb som ”hund för psykisk hälsa” hos sin familj. Vi får redan fina rapporter om hundens positiva inverkan och ser fram emot att stötta och följa ekipaget fram till examen.