Psykisk hälsahund

Olle och DorisLova o Awa på examensdagenGöta Hund erbjuder av oss utvald och tränad psykisk hälsahund. Hunden vänder sig till personer inom NPF-området (även kallat neuropsykiatriska diagnoser) .

En psykisk hälsahund kan ge lugn och trygghet till dig som till exempel har autism eller någon annan form av psykisk ohälsa, som posttraumatiskt stressyndrom eller social ångest. Den kan också underlätta för dig att göra olika aktiviteter, till exempel gå och handla.

För mer information: