Ledarhund

Ledarhunden Anton ligger med selen påLedarhunden hjälper personer med synnedsättning att förflytta sig. Ledarhunden är av staten klassad som ett hjälpmedel. Förutom att hunden är en ovärderlig hjälp vid förflyttning är den också en högt älskad vän och familjemedlem. Ledarhunden har ett aktivt liv med en stimulerande vardag. Den har dispens när det gäller att vistas i offentliga lokaler, för att kunna följa sin förare i vårt och torrt. Det ställs stora krav på så väl förare som hund och ekipaget har tillgång till en gedigen utbildning, support och fri veterinärvård under hela hundens liv. Den färdigutbildade ledarhunden kännetecknas av den vita selen. När hunden rastas lös har den en bjällra runt halsen, så att föraren hör var den är.

Ledarhundens främsta uppgift är att leda sin förare förbi hinder, stanna vid trottoarkanter och trappor, samt att hjälpa till att visa var t ex en viktig stolpe finns där man kan trycka för att få grönt ljus. Hunden kan inte se någon skillnad på röd eller grön gubbe! Hunden kan på kommando söka upp en dörr, disken i en affär eller en bänk för dess förare att sitta på. Finns det ingen trottoar är hunden lärd att gå längs vänster vägkant. Kommer det en angränsande väg till vänster, svänger hunden alltid in på den. På så vis har föraren kontroll på orienteringen. Det är alltså människan som håller ordning på vilken tvärgata som leder till vilken plats. I grund och botten tränas hunden inte till att på kommando gå till vissa bestämda platser som t ex ”gå till apoteket”. Ett sådant systemet skulle inte fungera eftersom hunden sällan tränas i samma samhälle som den senare ska arbeta i.

Hos Göta Hund tränas de blivande ledarhundarna enligt en grundlig utvecklingsplan. Träningen tar ca. 9 månader och avslutas med ett s.k. slutprov. Under slutprovet följer en inspektör från SRF (synskadades riksförbund) hunden och dressören  under två dagar i olika miljöer. Dressören framför hunden utan att se.
När det slutligen är dags att lämna dressören för att sammanföras med den synskadade föraren, sker detta inledningsvis under en två veckor lång inskolning. I lugn och ro får förare och hund lära känna varandra samtidigt som de har tillgång till en instruktör som stöttar och utbildar.