Kompishund

Olle och DorisLova o Awa på examensdagenGöta Hund och Assistanshundskolan  erbjuder en assistanshund, av oss kallad Kompishund. Kompishunden är i första hand till för barn med olika slags fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och sociala svårigheter.

Första bilden till höger visar vårt första examinerade kompishund-ekipage, hunden Awa och hennes ”lillmatte”.

Göta Hund och Assistanshundskolans egen kompishund är en fyrbent barnvän. Hundens uppgift är att ge barn med speciella behov en ökad trygghet i vardagen. Det är hundens närvaro som är av betydelse. När vi klappar en hund utsöndras oxytocin, ett hormon som får oss att må bra.

Att ha en kompishund kan skapa trygghet, lugn och empati. Att engagera sig i hundens omvårdnad och träning får barnet att känna sig behövd och delaktig i något betydelsefullt.

En kompishund är noggrant utvald för att passa i just din familj. I samband med att hunden flyttar till er erbjuds ni också ett paket med instruktörsledda träningstillfällen. För mer information:

En kompishund är mycket mer än en sällskapshund.